SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

Charakteristika festivalu


Festival je typický řadou rysů, odlišujících jej od běžného koncertního života:

Sociální aspekt: Vstupné je stanovováno na úrovni nižší než u obdobných akcí (průměrné vstupné Kč 120,-, sleva pro studenty, rodiny a důchodce), kteří často nemohou v Praze jít na kvalitní koncert z finančních důvodů; to je umožněno skutečností, že Svatováclavské slavnosti jsou nekomerční festival, což odpovídá povaze pořadatele - občanského sdružení Společnost pro duchovní hudbu.

Ekumenický aspekt: Dramaturgie vždy tradičně obsahuje prvek katolický, protestantský, pravoslavný a židovský.

Český aspekt: Snažíme se spojovat Svatováclavské slavnosti s ideou české státnosti (v r.1995 např. provedením melodramatu o české svatováclavské koruně od J.D.Zelenky Sub olea pacis et palma virtutis, v r.1996 druhým provedením od r.1947 kantáty Svatý Václav od J.B.Foerstera, v r. 1997 a 1998 spolupořadatelstvím koncertu pro prezidenta republiky ve Vladislavském sále), čímž chce festival přispět k návratu našeho národa k historickým kořenům; Festival se nekoná jen v Praze, ale též v Plzni, v Lounech, na Hluboké, spolupracuje s obdobnými festivaly v Olomouci, Ostravě, Trutnově apod.

Pražský aspekt: Řada akcí probíhá na místech Pražanům méně známých nebo nepřístupných (např. 1998 Arcibiskupský palác). Obsah festivalu umožňuje umělecko-filosofickou konfrontaci myšlenkových proudů, které byly v minulosti v Praze doma.

Evropský aspekt: Svatováclavské slavnosti přivádějí dohromady umělce ze všech koutů západní i východní Evropy a přinášejí díla všech evropských proudů, která nebylo možno u nás slyšet: proto se festival těší pozornosti Evropské unie.

Žánrový aspekt: Festival se neomezuje jen na koncerty, ale obsahuje též přednášky, výstavy a divadelní představení.

V roce 1998 se chceme připojit k oslavám roku Karla IV. a připomenout 900. výročí narození sv. Hildegardy von Bingen.

Zpět na Svatováclavské slavnosti 1998


Společnost pro duchovní hudbu, Kolejní 4, 160 00 Praha 6, tlf + fax 02-20181710, e-mail: svs@sdh.cz