SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

Program


KONCERTY, PŘEDSTAVENÍ

Pátek 17.září, 19.30 hodin / Wednesday September 17, 7.30 P.M.

KOSTEL SV.LUDMILY / .St.LUDMILA CHURCH

Zahajovací koncert festivalu / Opening Concert of the Festival

Fr.Musil, B.A.Wiedermann, H. Górecki

Irena Troupová - soprán / soprano

Jaroslav Tůma - varhany / organ

Vstupenky/Tickects 150,- 110,- Kč
 
 

Neděle 19.září, 19.30 hodin / Sunday September 19, 7.30 P.M.

KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV.CYRILA A METODĚJE / ORTHODOX CATHEDRAL OF SS.CYRIL AND METHODIUS

Pravoslavná vokální hudba / Vocal Music of the Orthodox Church

BOLSCHOI DON KOSAKEN - mužský sbor (Rakousko) / male choir (Austria)

Petja Houdjakov - umělecký vedoucí / artistic leader

Vstupenky/Tickects 150,- 110,- Kč
 
 

Pondělí 20.září, 19.30 hodin / Monday September 20, 7.30 P.M.

DIVADLO KOMEDIE / COMEDY THEATRE

Genesis

Vlastní divadlo neslyšících Brno / VDN Theatre

Vstupenky/Tickects 130,- 190,- Kč
 
 

Úterý 21.září, 19.30 hodin / Tuesday September 21, 7.30 P.M.

KONÍRNA ARCIBISKUPSKÉHO PALÁCE / STABLE OF THE ARCIBISHOP PALACE

H.I.Biber : Růžencové sonáty / Rosary Sonatas, J.S.Bach, H. Purcell

Andrew Manze (GB) - barokní housle / baroque violin

Richard Eggar (GB) - cembalo / harpsichord

Vstupenky/Tickects 190,- 140,- Kč
 
 

Čtvrtek 23.září, 19.30 hodin / Thursday September 23, 7.30 P.M.

BASILIKA SV.JIŘÍ, PRAŽSKÝ HRAD / ST. GEORGE BASILICA, PRAGUE CASTLE

Liturgická hudba středověku / Liturgical Music of Medieval Ages

Schola Gregoriana Pragensis

David Eben - umělecký vedoucí / artistic leader

Vstupenky/Tickects 150,- 110,- Kč
 
 

Pátek 24.září, 18.00 hodin / Friday September 24, 6.00 P.M.

VLADISLAVSKÝ SÁL PRAŽSKÉHO HRADU / VLADISLAV HALL, PRAGUE CASTLE

Koncert pro prezidenta republiky / Concert for the President of the Czech Republic

C.Monteverdi, F.Mendelssohn-Bartholdy, A.Dvořák, J.Brahms, Z.Kodály, B.Martinů, H.Badings, O.Mácha

Hudba Hradní stráže a policie ČR / The Music of the Castle and Police of the Czech Republic

Vratislav Kříž - baryton / baritone

František Zahradníček - bas / basso

Severáček - dětský sbor / children choir

Silvie a Petr Pálkovi - dirigenti / conductors

plk. Miroslav Hanzal, pplk.Libor Krmášek - dirigenti / conductors

Vstupenky/Tickects Kč 300,-
 
 

Sobota 25.září, 19.30 hodin / Saturday September 25, 7.30 P.M.

LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC - GALERIE / LICHTENSTEIN PALACE GALLERY

Duchovní píseň 20.století / Sacred songs of the 20th century

J.B.Foerster, O.Respighi, C.Franck, O.Messiaen

Dvořákovo duo / Dvořák duo

Lenka Škorničková - soprán / soprano

Jitka Drobílková - klavír / piano

Vstupenky/Tickects 150,- 110,- Kč
 
 

Neděle 26.září, 12.30 hodin / Sunday September 26, 12.30 P.M.

VÝLET DO PLZNĚ - MEDITAČNÍ ZAHRADA A SYNAGOGA / TRIP TO PILSEN- MEDITATION GARDEN AND SYNAGOGUE

Poklad židovských písní / Treasure of Jewish songs

Skupina ESTER / The ESTER Ensemble

Alexandr (Lesík) Hajdovský - kytara a zpěv / guitar and singing

Kateřina Tlustá - zpěv a rytmické nástroje / singing and percussions

Vstupenky/Tickects 190,- 140,- Kč

( v ceně vstupenky je zahrnuta doprava autobusem z Prahy a zpět, prohlídka zahrady a synagogy)
 
 

Úterý 28.září, 17.00 hodin / Tuesday September 28, 5.00 P.M.

VLADISLAVSKÝ SÁL PRAŽSKÉHO HRADU / VLADISLAV HALL, PRAGUE CASTLE

Závěrečný koncert festivalu / Closing Concert of St.Wenceslas Feast

J.Hanuš : Věže babylonské / Towers of Babylon

(světová premiéra/ world premiere)

A.L.Weber : Requiem

Ĺubica Vargová (SK) - soprán / soprano

Miro Dvorský (SK) - tenor / tenor

Kühnúv smíšený sbor / Kühn´s mixed choir

Pavel Kühn - sbormistr / choirmaster

Pueri gaudentes - chlapecký sbor / Boys Choir

Zdena Součková -sbormistryně / choirmaster

Symfonický orchestr Českého rozhlasu / Czech Radio Symphony Orchestra

Vladimír Válek - dirigent / conductor

Vstupenky/Tickects 350,- 260,- Kč
 
 
 
 

VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY, BOHOSLUŽBY

Pátek 15.září, 16.00 hodin / Friday September 15, 4.00 P.M.

KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV.CYRILA A METODĚJE - GALERIE / GALLERY OF OPRTHODOX CATHEDRAL OF SS.CYRIL AND METHODIUS

Gabriela Tůmová : Lidé / People

Vernisáž výstavy / Opening of the ehibition

Výstava potrvá do 30.září, otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin / The exhibition closes on September 30, open daily except Monday from 10 A.M. till 5 P.M.
 
 

Čtvrtek 16.září, 17.00 hodin / Thursday September 16, 5.00 P.M.

BASILIKA SV.JIŘÍ, PRAŽSKÝ HRAD / ST. GEORGE BASILICA, PRAGUE CASTLE

II.nešpory ke svátku sv.Ludmily / Second Vespers ot the St.Ludmila Feast

Cantio Feminea

Hana Vlhová - dirigent / conductor
 
 

Neděle 19.září, 9.30 hodin / Sunday September 19, 9.30 A.M.

KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV.CYRILA A METODĚJE / ORTHODOX CATHEDRAL OF SS.CYRIL AND METHODIUS

Pravoslavná liturgie / The Orthodox Liturgy

BOLSCHOI DON KOSAKEN - mužský sbor (Rakousko) / male choir (Austria)

Petja Houdjakov - umělecký vedoucí / artistic leader
 
 

Středa 22.září, 17.00 hodin / Wednesday September 22, 5.00 A.M.

KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV.CYRILA A METODĚJE - GALERIE / GALLERY OF OPRTHODOX CATHEDRAL OF SS.CYRIL AND METHODIUS

Symbolika pravoslavná liturgie a její hudby

ThDr. Jaroslav Šuvarský

přednáška s ukázkami / lecture ( in Czech )
 
 

Neděle 26.září, 9.30 hodin / Sunday September 26, 9.30 P.M.

KATEDRÁLNÍ SV.VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA / THE CATHEDRAL OF SS.VITUS, WENCESLAS AND ADALBERT

T.L. da Vittoria : Missa Dominicalis

( pontifikální bohoslužba - pontifical service )

Vaganti

Martin Konvalinka - umělecký vedoucí / artistic leader

Martin Poruba - varhany / organ
 
 

Úterý 28.září, 17.00 hodin / Tuesday September 28, 5.00 P.M.

KATEDRÁLNÍ SV.VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA / THE CATHEDRAL OF SS.VITUS, WENCESLAS AND ADALBERT

II.nešpory sv.Václava / Second Vespers ot St.Wenceslas Feast

Schola Gregoriana Pragensis

David Eben - umělecký vedoucí / artistic leader
 
 

Zpět na Svatováclavské slavnosti 1999


Společnost pro duchovní hudbu, Kolejní 4, 160 00 Praha 6, tlf + fax 02-20181710, e-mail: svs@sdh.cz