Ročník 12 - 2004, číslo 1 - únor

 

Varhany pro Sixtinskou kapli

Sixtinská kaple byla vybudována v letech 1475 - 1480 papežem Sixtem IV. jako soukromá papežská kaple a místo, ve kterém se scházejí kardinaálové při volbě papeže. Na její výzdobě se podíleli největší umělci florentské renesance jako Bottticelli, Rosselli, Pergino, Ghirlandaio, Signorelli a Michelangelo. Rozměry kaple byly záměrně odvozeny od velikosti Šalomounova chrámu podle knihy Královské. V praxi to činí  40, 93 m x 20 m, 70 m x 13, 10 m.

Stavba varhan byla svěřena švýcarské varhanní firmě Mathis. Ta postavila do Sixtinské kaple mechanické dvoumanuálové varhany s touto dispozicí:

 

I.manuál (C - g3)
II.manuál (C - g3)  
Pedál (C - f4)
Principal 8'   
Gedackt 8'   
Subbass 16'   
Rohrflöte 8'  
 Blockflöte 4' 
Bourdon 8' 
Octave 4' 
Principal 2' 
Choralbass 4'
Quinte 2 2/3'
Larigot 1 1/3' 
 
Falgeolet 2'
 
Spojky 
Terz 1 3/5' 
 
 I/II vysouvací
Mixtur 2 - 3 x 1 1/3 
 
 I/P
Tremulant pro celý stroj

 

Varhany mají 787 píšťal, z toho 721 z cínu, 66 ze dřeva. Jsou vysoké 3,55 m, široké 2,42 m a hluboké 1,37 m  a váží 3,5 t. Varhany se dají transportovat na speciálním elektrohydraulickém podvozku o rychlosti 1,5 km/h. Transport je možný nejen po podlaze kaple, ale i po schodech do sálu Aula Benedizione, který leží o dvě poschodí výš. Přesun varhan trvá 40 min bez nejmenšího poškození nástroje. Zvuk varhan je jasný a průzračně barevný a jeho síla byla propočtena na prostor 10 000 m3. Varhany jsou určeny jak pro doprovod vokální, tak pro doprovod vokálně - instrumentální hudby z různých dob. Akustika Sixtinské kaple je jedinečná, což je dáno jednoduchými klasickými rozměry bez rušivých výstupků, takže se zvuková energie nikde neztrácí. Varhanář o ní říká: "I když vám upadne kladivo, je to krásný zvuk." intonace nástroje probíhala po 16 nocí, vždy po 7. hodině večer, protože přes den je kaple otevřená pro turisty. Varhany byly posvěceny 14. prosince 2002 kardinálem - státním sekretářem Angelem Sodanem před vybranými hosty. Poté následoval koncert chlapeckého sboru Sixtinské kaple za řízení Domenica Bartolucciho a varhaníků svatopetrského dómu Jamese Edwarda Göttscheho a Gianluky Libertucciho a P. Thea Fluryho z Einsiedeln.

Stavbu varhan uhradila nadace Petera Kaisera z Liechtensteinska na památku svého stejnojmenného zakladatele (1793 - 1864), proslulého pedagoga, historika a politika 19. století. Posláním této nadace je péče o uchování památek a o rozmnožování kulturních hodnot.

Varhanář Hermann Mathis, který považoval stavbu varhan v Sixtinské kapli za svou prestižní práci, ukončil svůj projev při svěcení slovy: "Posláním tohoto díla je vznešený úkol povznést liturgickou slavnost také po akustické stránce z denní všednosti a otevřít srdce věřících pro vnímání slova Božího.

Jiří Sehnal

Nové varhany v Křenovicích

Dne 5. června 2003 byly kolaudovány diecézní organologickou komisí nové varhany v Křenovicích.  V neděli 8. června 2003 při slavné mši svaté je posvětil strahovský opat Michael Pojezdný, O. Praem.

Tento nástroj byl zhotoven ve varhanářské dílně Bohumila Žloutka ze Zásady u Jablonce nad Nisou podle dispozičního návrhu P. Martina Bejčka, člena brněnské Diecézní organologické komise.

Varhany mají mechanickou trakturu, dva manuály, pedál a 15 rejstříků. Varhanní skříň je rozdělena na hlavní stroj s pedálem a zadní pozitiv v zábradlí kůru.

Rejstříková dispozice:

I.manuál (C - g3)
II.manuál (C - g3)  
Pedál (C - f1)
Kryt 8' 
Kopula 8' 
Subbass 16'   
Salicionál 8'
Fugara 4' 
Oktávbas 8' 
Principál 4' 
Principal 2' 
 
Flétna trubicová 4'
Seskvialtera 2 2/3' (c1 - g3) 
 
Kvinta 2 2/3'
Kvinta 1 1/3'
Spojky 
Flétna špičatá 2'
 
 II - I
Mixtura 1 1/3'  3x 
 
 I - P
Šalmaj 8'
 
II - P
Tremolo I. a II. manuál
 

 

Nové varhany nahradily dožívající penumatický nástroj Vojtěcha Káše z roku 1920 a farnost stály přibližně 1 500 000 Kč. Křenovice mají tedy překrásný nový nástroj, který je příkladem přesné a pečlivé varhanářské práce, snadno se ovládá a vyniká svěží barevností zvuku. O jeho kvalitách se v uplynulém půlroce mohli přesvědčit nejen místní farníci, ale i lidé z širokého okolí, ať už při liturgii, nebo při koncertech.

Věra Holomková, varhanice

Redakce Zpravodaje MS doporučuje všem svým čtenářům, aby si přišli na nové varhany do Křenovic zahrát.

Oprava varhan v Moravských Budějovicích

O třetí neděli adventní 14. prosince 2003 byly slavnostně uvedeny do provozu opravené varhany farního kostela sv. Jiljí v Moravských Budějovicích. Na koncertě vystoupil Jan Hora, profesor konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze, který prožil v Budějovicích své dětství a na zdejších varhanách se učil před více než padesáti lety hrát.
Historie tohoto nástroje začíná v roce 1893, kdy byl postaven pražskou firmou Emanuel Štěpán Petr. Měl dva manuály, pneumatické vypouštěcí vzdušnice a mechanickou trakturu.

Dispozice byla následující:

I.manuál 
II.manuál  
Pedál 
Bourdon 16' 
Kryt 8' 
Subbass 16'   
Principál  8' 
Salicionál 8'
Oktávbas 8' 
Flétna 8' 
Principál houslový 8'
 
Gamba 8'
Roh 4'
 
Oktáva 4'
Kvinta 1 1/3'
 
Mixtura 4x
 
 

V roce 1937 varhany přestavěla krnovská firma Rieger jako opusové dílo 2781 na pneumatickou trakturu. Dispozice se zdála zástupcům farnosti příliš moderní, a tak musela firma Rieger akceptovat návrh dispozice od firmy Tuček z Kutné Hory, která byla konzervativní a převažovaly v ní osmistopové hlasy. Při přestavbě došlo k rekonstrukci pneumatických vzdušnic vypouštěcích na tlakové, k doplnění čtyř nových pneumatických talkových rejstříkových kancel ve II. manuálu (rejstříky Flétna otevřená 4', Noční roh 2', Vox coelestis 8' a Flétna koncertní 8') a byla instalována také nová pedálová vzdušnice. Nové vzdušnice byly již kuželkové. Byl dodán také nový pneumatický hrací stůl. Počet rejstříků byl zvýšen na 18, ovšem pro nedostatek peněz byl nástroj vtěsnán do původní skříně, která byla rozšířena jen o pedálovou vzdušnici. Do skříně nebyl přístup a chyběly v ní ladicí lávky.

V posledních deseti letech se postupně nástroj stal nespolehlivým, a to především pro špatně fungující ventily, díky nimž stále častěji přiznívaly tóny.

Na jaře roku 2002 proběhlo z iniciativy varhaníka Zdeňka Plačka výběrové řízení, kterého se zúčastnily firmy Varhany, s. r.o. z Brna (Jaromír Votava), Bohumil Žloutek ze Zásady a Pavel Plhoň z Rájce - Jestřebí. Komise (R. D. Michael Jelínek - farář, Zdeněk Plaček - varhaník, prof. PhDr. Jiří Sehnal a profesor brněnské konzervatoře Vratislav Bělský) doporučila firmu Varhany, s. r. o. z Brna.

V pondělí 25. srpna 2003 začali pracovníci firmy s demontáží nástroje a ve středu 26. listopadu 2003 byl nástroj předán do užívání.

Při přestavbě byla rozšířena skříň (o 30 cm dopředu a o 50 cm dozadu), aby do ní mohly být instalovány dvě ladicí lávky (mezi vzdušnice I. a II. manuálu a mezi vzdušnice II. manuálu a pedálu). Byly provedeny změny v dosavadní dispozici.

I. manuál (C - f3)
II. manuál (C - f3, žaluzie) 
Pedál (C - d1):
Dispozice z r.1937
Nynější dispozice:
Dispozice  z  r.1937
Nynější dispozice:
Dispozice  z  r.1937
Nynější dispozice:
Bourdon 16' 
 Flétna koncertní 8' (z II. man.)
Kryt 8'
Kryt 8'
Subbas 16'
Subbas 16'
Principál 8'
Principál 8'
Flétna koncertní 8'
Tercie 1 3/5'
Oktávbas 8' (extenze)
Oktávbas 8' (extenze)
Flétna 8' 
Roh kamzíkový 4' (z II. man.)
Principál houslový 8'
Principál 4 (upravený Princ.housl. 8')
Basflétna 8' (extenze)
Basflétna 8' (extenze)
Salicionál 8'  
Superoktáva 2' (z Mixtury)
Gamba 8' 
Gamba 8' 
 
 
Oktáva 4' 
Oktáva 4' 
Vox coelestis 8'
Vox coelestis 8'
 
 
Mixtura 4x 2 2/3' 
Mixtura 2' (nová)
Flétna otevřená 4'  
Flétna otevřená 4'
 
 
 
 
Roh kamzíkový 4' 
Kvinta 2 2/3' (z Mixtury)
 
 
 
 
Roh noční 2' 
Roh noční 2' 
 
 

Válec, vypínač válce, žaluzie, kolektivy: vk, p, mf, f, tutti, vypínač ručních rajstříků, tremolo.

Oprava stála 540 000,- Kč. Díky sponzorským darům, benefičním koncertům ( i v rakouském městě Kautzenu) a příspěvku Města byla za 1 rok shromážděna částka 440 000,- Kč. Z předešlých roků bylo vybráno 101 000,- Kč, a tak je oprava zaplacena.

Při opravě byly ve skříni varhan na vnitřní straně prospektu objeveny tyto zápisy:

Podruhé léta Páně 1912 varhany tyto stavěl Josef Petr a Johan Frydl ze Žižkova Praha.  

Podruhé byly varhany postaveny ve stejném kostele v souvislosti se stavebními pracemi, při kterých byl rozšířen hlavní vchod kostela a byl také postaven nový kůr v letech 1909 - 1910 (viz sborník farní chrám sv. Jiljí v Moravských Budějovicích, vydaný farním úřadem při příležitosti svěcení chrámu a zvonů dne 25. června 1933, vytiskla tiskárna Viktora Dvořáka v Moravských Budějovicích, s. 31 - 32).

Zápis z doby přestavby nástroje firmou Rieger Krnov: Rudolf Schnirch Jägerndorf  5./VII. 1937

Opravené varhany budou dále sloužit k doprovodu bohoslužeb, k duchovním koncertům a k výuce mladých varhaníků.  

Zdeněk Plaček, varhaník

Svatocecilské setkání "po olomoucku".

V sobotu 7. února se do Olomouce sjeli varhaníci, sbormistři, vedoucí schól, zájemci o liturgii a liturgickou hudbu olomoucké arcidiecéze. Tamní Katedrální středisko liturgické hudby a zpěvu pro ně uspořádalo, jako každoročně, obvyklé setkání.

Zahájeno bylo v 9,30 hodin mší svatou ve zcela zaplněné kryptě katedrály sv. Václava. Hlavním celebrantem byl Otec arcibiskup Jan Graubner. Mezi koncelebranty byl i Otec biskup Josef Hrdlička.

Po mši program v katedrále pokračoval krátkým koncertem z díla Césara Francka (Chorál a moll) v podání diecézního organologa Doc. Petra Planého.

Po malém občerstvení účastníci v sále kurie vyslechli fundovanou přednášku Otce PhDr. Karla Cikrleho "Duchovní život varhaníka". Čtenáři našeho Zpravodaje již toto téma znají ze série článků, které Otec Karel publikoval ve Zpravodajích č. 4/01, 5/01, 1/02, 2/02. Nicméně, podle našeho přesvědčení, toto živé podání bylo velmi působivé a inspirativní. Setkání bylo ukončeno živou diskuzí před čtrnáctou hodinou.

Příští setkání naplánoval pan arcibiskup Jan Graubner u příležitosti devadesátých narozenin P. Josefa Olejníka.

Zájemcům o účast na akcích Katedrálního vzdělávacího střediska liturgické hudby a zpěvu uvádíme kontakt na organizátory: Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské náměstí 2, 771 01 Olomouc, telefon: 587 405 243, e-mail: vyvozilovaz@arcibol.cz.

      Manželé Doležalovi, Brno

Valná hromada

Srdečně zveme na valnou hromadu, která se bude konat: dne 6. 3. 2004 v 9 hodin v sále Varhanické školy na Smetanové ulici č. 14 v Brně. Na programu této valné hromady je zpráva o činnosti a o hospodaření, aktuality, diskuse a přátelské setkání. Těšíme se na vaši hojnou účast!

Seminář varhanní improvizace

Zveme vás srdečně na jarní seminář varhanní improvizace, který se pod vedením osvědčených pedagogů bude konat na varhanické škole v Brně, Smetanova 14
v sobotu 13.  3.  2004 od  9 do 13 hodin.
Účastnický příspěvek je 100 Kč.
Prosíme vás, abyste se předběžně přihlásili v naší kanceláři nejpozději do 5.3.2004.

Setkání

V kanceláři Jednoty je možné žádat o přihlášky a noty povinných skladeb pro letošní ročník Setkání, které se bude konat v neděli 25. dubna. U not je potřeba upřesnit věkové složení dětského sboru, protože letos byly vybrány tři skladby: pro děti nejmladší, pro děti kolem 10 - 12 let a pro mládež

Letní setkání chrámových zpěváků a varhaníků

Ve dnech 28. 7. -  5. 8. 2004 proběhne v Moravském Berouně 8. Letní setkání chrámových zpěváků a varhaníků. Bližší informace a přihlášky na adrese: Šárka Drobňáková, gen. Svobody 575, 793 05  Moravský Beroun, tel.: 554 733 404.

Festival duchovní hudby sv. Cecílie

9. ročník festivalu v Ústí nad Orlicí  se koná 2. (varhaníci) a 9. (chrámové sbory) října. Uzávěrka přihlášek je 31. března. Bližší informace v naší kanceláři na Grohově ul. nebo na tel.: 461 612 397, e-mail: oldrichheyl@seznam.cz.

Nabídka pašijí

V letošním roce se budou na Květnou neděli zpívat pašije podle sv. Lukáše a na Velký pátek jako každoročně podle sv. Jana. Oboje pašije - Lukášovy i Janovy - ve verzi současného lekcionáře s chorálním nápěvem jsou k dispozici jednak v kanceláři u nás na Grohově ulici a jednal na službách biskupství - Petrov č. 5, přízemí. Podotýkáme, že podložení českého liturgického textu chorálnímu nápěvu je zcela bezchybné a velmi dobře se zpívá. Toto vydání se osvědčilo i tam, kde pašije pouze čtou tři lektoři, protože v něm jsou zřetelně vyznačeny tři osoby - Ježíš, evangelista a ostatní. Doporučujeme.

Dále jsou v naší kanceláři a na službách k dispozici výtisky Velikonočního chvalozpěvu a svěcení křestní vody - český text podložil chorálnímu nápěvu P. František Holík (reedice z dřívější doby).

Děkujeme!

Konec starého a začátek nového roku je vždy momentem jistého bilancování. Někdy nepříjemného - např. v podobě rozmanitých daňových přiznání, někdy příjemného - při pohledu na dary, které jste nám v uplynulém roce zaslali.
 Na podporu činnosti Jednoty jste věnovali celkem 35 641,30 Kč, za které upřímně děkujeme. Prosíme také o další vaši podporu - a to nejen finanční.
Velkou pomocí jsou pro nás i vaše modlitby a veškerá spolupráce při zvelebování církevní hudby (nejen na Moravě), o kterou usilujete ve vašich farnostech.