[english]

Stanovy

Společnost pro duchovní hudbu byla založena ihned v prosinci 1989 na památné ustavující schůzi ve Foersterově síni (v Praze u sv. Vojtěcha) a jako občanské sdružení zaregistrována ještě Ministerstvem vnitra České socialistické republiky v březnu 1990.

Otcové zakladatelé (přípravný a první výbor SDH) moudře zvolili formu občanského sdružení zcela formálně nezávislého na kterékoli církvi či církevní společnosti. SDH je tedy pro církve partnerskou organizací a možnost ovlivňovat vnitrocírkevní záležitosti a jejich postoj k duchovní hudbě závisí pouze na renomé, které SDH svou činností u jednotlivých (místních) církví dosáhla. Naopak, pouze tytéž možnosti ovlivňovat činnost SDH mají jednotlivé církve a jejich představitelé.

Protože sídlo SDH je v Praze, zde působí mnoho jejích členů a drtivá většina členů výboru, utvořila se časem nadstandardní spolupráce zejména s  pražskou arcidiecézí (ŘKC). Velmi dobrá spolupráce s plzeňskou diecézí vyvrcholila založením (dosud jediné) plzeňské regionální pobočky Společnosti.

Organizační strukturu a základní principy fungování shrnují Stanovy, jejichž nejnovější verze byla přijata na valné hromadě v roce 2007. Pro srovnání můžete předchozí verzi Stanov najít na původním webu SDH.Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 2. 9. 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Olga Koblížková - soprán, Drahoslav Gric - varhany. Program: A. Dvořák, G. F. Haendel, A. Vivaldi, W. Gomez, M. Lorenc, E. Kohler, J. G. Rheiberger. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2024 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Veronika Kaiserová – soprán, Ivana Michalovičová – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. května 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Eva Prchalová – flétna, Ondřej Valenta – varhany. Program: J. Klička, J. Benda, W.A. Mozart, B. Smetana, J. Ropek. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.
Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz