Přehled příležitostí, při kterých jste se mohli s duchovní hudbou setkat:

při liturgii
na koncertě
při jiné příležitosti

Září 2001:

Sobota 1.9. kostel Narození Panny Marie v Malé Chuchli - Praha 18:00
nedělní zpívaná mše svatá v latině se zpěvem Gregoriánského chorálu, zpívá každý, kdo přijde
Zdroj informací: důvěryhodný

 
Neděle 2.9. Katedrála VVV - Praha 9:30
Mše svatá, F. Picka: Missa in B Op.41, zpívá Pražský katedrální sbor, vede  J.Kšica
Zdroj informací: plán činnosti PKS

 
Sobota 8.9. kostel sv. Gotharda ve Slaném 17:00
Varhanní koncert, hraje Vladimír Roubal
Zdroj informací: http://varhany.slansko.cz/program/

 
Sobota 8.9. Poutní slavnost, kostel Narození Panny Marie v Malé Chuchli - Praha 18:00
zpívaná mše svatá v latině se zpěvem Gregoriánského chorálu, loretánské litanie, zpívá každý, kdo přijde
Zdroj informací: důvěryhodný

 
Pondělí 10.9. kostel nejsv. Trojice ve Smečně 18:00
Varhanní koncert, hraje Robert Hugo
Zdroj informací: http://varhany.slansko.cz/program/

 
Středa 12.9. kaple Zasnoubení Panny Marie ve Slaném 19:30
Varhanní koncert, hraje Michal Novenko
Zdroj informací: http://varhany.slansko.cz/program/

 
Sobota 15.9.  kostel servítskeho kláštera sv. Petra a Pavla, Nové Hrady, 19.00 
koncert k Panně Marii Sadmibolestné, zpívá Týnská schóla
Zdroj informací: www stránky souboru

 
Sobota 15.9. kostel Narození Panny Marie v Malé Chuchli - Praha 18:00
nedělní zpívaná mše svatá v latině se zpěvem Gregoriánského chorálu, zpívá každý, kdo přijde
Zdroj informací: důvěryhodný

 
Neděle 16.9. kostel Povýšení sv. Kříže, Kadaň 8:30
A. Dvořák: Mše D dur při poutní slavnosti zpívá Pražský katedrální sbor
Zdroj informací: důvěryhodný

 
Neděle 16.9. chrám sv. Petra a Pavla, Vyšehrad - Praha 9:00
Vojtěch Říhovský - MISSA LORETTA při mši sv. zpívá Cantus Amici
Zdroj informací: e-mail od souboru

 
Neděle 16.9. Černovice (okr Pelhřimov) 9:00
poutnní slavnost Povýšení sv. Kříže + posvícení, zpívá Týnská schóla
Zdroj informací: www stránky souboru

 
Neděle 16.9. Bazilika sv. Jiří - Praha 17:00
 II.nešpory ke svátku sv.Ludmily  zpívá Cantio Feminea
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Pondělí 17.9. kostel sv. Šimona a Judy - Praha 19:30
Vesperae Sancti Wenceslai  zpívá Musica Florea
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Úterý 18.9. chrám Panny Marie před Týnem - Praha 19:30
 Krása týnských varhan,  hraje Pavel Černý
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Úterý 18.9.  evangelický kostel v Nejdku 19.00 
koncert BIBLE JAKO INSPIRACE, Trio Cantabile (soprán, flétna, harfa)
Zdroj informací: e-mail od souboru

 
Pátek 21.9. kostel U Salvátora - Praha 19:30
Vokální polyfonie anglické renesance, zpívá Chappelle du Roi (VB)
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Sobota 22.9. výlet Svatá Hora, Vysoká, Příbram, odjezd z Prahy v 10:00
Výlet se souborem Ritornello
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Sobota 22.9. kostel Narození Panny Marie v Malé Chuchli - Praha 18:00
nedělní zpívaná mše svatá v latině se zpěvem Gregoriánského chorálu, zpívá každý, kdo přijde
Zdroj informací: důvěryhodný

 
Neděle 23.9. kostel sv. Havla - Praha 19:30
Český Ábel aneb Svatý Václav, scénické provedení oratoria, Capella Regia
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Pondělí  24.9.  chrám Panny Marie před Týnem - Praha 12:15
Polední varhanní koncert, hraje Miroslava Svobodová 
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Pondělí  24.9. Míčovna Praského hradu 19:30
Spirituály a gospely, zpívá Lee Andrew Davison (USA)
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Úterý  25.9.  chrám Panny Marie před Týnem - Praha 12:15
Polední varhanní koncert, hraje Rbert Hugo 
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Úterý 25.9. Jublejní synagoga - Praha 19:30
Duchovní ohlasy v židovské hudbě, zpívá Stephanie Haas (Německo)
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Středa  26.9.  chrám Panny Marie před Týnem - Praha 12:15
Polední varhanní koncert, hraje Jan Kalfus 
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Středa  26.9. kostel Panny Marie pod řetězem - Praha 19:30
Biblické postavy v hudbě 12. a 13. století,  Gilles Binchois Ensemble (Fr)
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Čtvrtek  27.9.  chrám Panny Marie před Týnem - Praha 12:15
Polední varhanní koncert, hrají účastníci varhanního kursu 
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Čtvrtek  27.9. katedrála VVV - Praha 17:00
 I.nešpory slavnosti sv.Václava,  Schola Gregoriana Pragensis, Choeur Gregorien de Paris,
Schola Benedicta 
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Pátek  28.9. kostel Všech svatých - Praha 6:30
 Matutinum, Schola Gregoriana Pragensis, Choeur Gregorien de Paris, Schola Benedicta 
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Pátek  28.9. katedrála VVV - Praha 9:00
Ranní chváy,  Schola Gregoriana Pragensis, Choeur Gregorien de Paris, Schola Benedicta 
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Pátek  28.9. katedrála VVV - Praha 17:00
Nešpory, Schola Gregoriana Pragensis, Choeur Gregorien de Paris, Schola Benedicta 
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Pátek  28.9. katedrála VVV - Praha 18:00
Mše svatá zpívaná ze slavnosti sv. Václava, Schola Gregoriana Pragensis, 
Choeur Gregorien de Paris, Schola Benedicta 
Zdroj informací: program Svatováclavských slavností

 
Pátek  28.9. arciděkanský kostel Nanebevzetí P. Marie v Mladé Boleslavi 18:00
zpívaná mše svatá se staroslověnskými zpěvy z byzantské liturgie a ordinarium glagolské mše
Zdroj informací: e-mail

 
Pátek  28.9. P. Maria Vítězná v Praze 1 18:15
Max Filke (1855-1911): Missa in honorem beatae Mariae Virginis, op.47, zpívá Wowes-collegium  Praha
Zdroj informací: http://sweb.cz/WOWES.COLLEGIUM/program.html

 
Sobota 29.9. kostel Narození Panny Marie v Malé Chuchli - Praha 18:00
nedělní zpívaná mše svatá v latině se zpěvem Gregoriánského chorálu, zpívá každý, kdo přijde
Zdroj informací: důvěryhodný

 
Neděle 30.9. arciděkanský kostel Nanebevzetí P. Marie v Mladé Boleslavi 9:00
zpívaná mše svatá se staroslověnskými zpěvy z byzantské liturgie a ordinarium glagolské mše
Zdroj informací: e-mail

 
Neděle 30.9. bazilka sv. Jakuba - Praha 11:00
Mše svatá, Karel Douša: Missa in hon. scti Venceslai, Kantores pragenses, J.Hercl
Zdroj informací: http://www.cantores-pragenses.2xs.net/

 
Neděle 30.9. kostel sv. Jiljí,  Praha 1 12:00
Mše svatá (v polském jazyce), Polská vokální polyfonie zpívá polský sbor Kantylena z Lublinu
Zdroj informací: e-mail

 
Neděle 30.9. chrám Neposkvrněného Početí Panny Marie, Strašnice - Praha 18:00
Vojtěch Říhovský - MISSA LORETTA při mši sv. zpívá Cantus Amici
Zdroj informací: e-mail od souboru

nahoru