Svatováclavské slavnosti 2001
 *Vstupenky * Informace * Historie * Předsednictvo * sv.Václav* zpět

Program

koncerty / concerts


Pondělí 17. září,  19.30 hodin
Monday September 17, 17.30  p.m.
Kostel sv.Šimona a Judy / Church of Ss.Simon and Juda

P.J.Vejvanovský: VESPERAE SANCTI WENCESLAI
(novodobá premiéra / modern premiere)

Jaroslav Březina – tenor / tenor
Michael Pospíšil – bas / basso
Musica Florea
Marek Štryncl – umělecký  vedoucí / artistic leader
Boni pueri – chlapecký sbor / Boys Choir
Pavel Horák – sbormistr / choirmaisterÚterý 18. září, 19.30  hodin
Thursday September 18, 17.30 p.m.
Chrám Matky Boží před Týnem / Church of Our Lady before Týn

KRÁSA TÝNSKÝCH VARHAN / BEAUTY OF  TÝN ORGAN
J. F. N. Seger,  J. K. Kerll, G. Muffat, R. Fürer

Pavel Černý – varhany / organ
 


Středa 19. září, 19.30 hodin
Wednesday, September 19, 7.30 p.m.
Konírna Arcibiskupského paláce / Stable of the Archbishop’s Palace

ZNAMENÍ NOCI / SIGN OF POWER
(výběr poezie Jana Zahradníčka /Jan Zahradníček’s poetry)

Miroslav Kovářík – recitace a režije /recitation and direction
Jiří Pert, Vácav Prejzek – hudební spoluprácePátek 21. září, 19.30 hodin
Friday, September 21, 7.30 p.m.
Kostel U Salvátora / Salvator Church

VOKÁLNÍ POLYFONIE ANGLICKÉ RENESANCE / VOCAL POLYPHONY OF ENGLISH RENAISSANCE
T. Tallis, W. Byrd

Chappelle du Roi (Velká Britáie /Great Britain)
Alistair Dixon – umělecký vedoucí / artistic leader
(pořádáno ve spolupráci s British Council)Sobota 22. září, 10.00 hodin
Saturday, September 22, 10.00 a.m.
Výlet Svatá Hora, Vysoká, Příbram / Trip to Svatá Hora, Vysoká and to Příbram

G. Legrenzi: SLAVNOSTNÍ NEŠPORY / FESTIVE VESPERS
(novodobá premiéra / modern premiere)

Soubor Ritornello
Michael Pospíšil - umělecký vedoucí / artistic leader
V ceně vstupenky je zahrnuta doprava autobusem z Prahy a zpět, prohlíka Svaté Hory, Památníku A. Dvořáka, Galerie Fr. Drtikola a koncert v kostele sv.Jakuba.Nděle 23. září, 19.30 hodin
Sunday, September 23, 7.30 p.m.
Kostel sv.Havla /St.Gallus Church

A. Draghi: ČESKÝ ÁBEL  aneb SVATÝ VÁCLAV / ABEL OF BOHEMIA or ST. WENCESLAS
(scénické provedení oratoria / oratorio stage performance)

Capella Regia
Robert Hugo – umělecký vedoucí / artistic leader
(pořádáno ve spolupráci s Italským kulturním institutem institutem)Pondělí 24. září, 19.30 hodin
Monday, September 24, 7.30 p.m.
Míčovna Pražského hradu / Ball Game Hall, Prague Castle

SPIRITUÁLY A GOSPELY / SPIRITUALS AND GOSPELS

Lee Andrew Davison – zpěv / voice (USA)
Radim Linhart – klavír / piano
Jaroslav Šindler – kytara / guitar
Vít Fiala – kontrabas / double-bassÚterý 25. září, 19.30 hodin
Tuesday, September 25, 7.30 p.m.
Jubilejní synagóga / The Jubilee Synagogue

DUCHOVNÍ OHLASY V ŽIDOVSKÉ HUDBĚ / SPIRITUAL ECHO IN JEWISH MUSIC

P. Pokorný, G. Klein, A. Schönberg, W. Ullmann, A. Zemlinský
Stephanie Haas – soprán / soprano (Německo /Germany)
Gunilde Cramer – klavír / piano (Německo / Germany)
(pořádáno ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti a Židovskou náboženskou obcí)
 Středa 26. září, 19.30 hodin
Wednesday, September 26, 7.30 p.m.
Kostel Panny Marie pod řetězem / Our Lady Below the Chain

Biblické postavy v hudbě 12. a 13. století / Biblical Figures in music 12th and 13th century

Gilles Binchois Ensemble (Francie / France)
Dominique Vellard – umělecký vedoucí / artristic leader (Francie / France)
(pořádáno ve spolupráci s Řádem malézských rytířů)
 Čtvrtek 27. září, 18.00 hodin
Thursday, September 27, 6.00 p.m.
Vladislavský sál / Vladislas Hall, Prague Castle

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT / ST. WENCESLAS CONCERT
G. Verdi, A. Dvořák

Hudba Hradní stráže a Policie ČR / The Music of the Castle and the Police of the Czech Republic
Simona Procházková – soprán / soprano
Aleš Briscein – tenor / tenor
František Zahradníček – bas / basso
Miroslav Hanzal, Libor Krmášek, Václav Blahunek – dirigenti / conductors
(na tento koncert neplatí sleva)
 
 
 
 

výstavy, přednášky, bohoslužby
exhibitions, lectures, services
 

Neděle 16. září, 17.00 hodin
Sunday, September 16, 5.00 p.m.
Basilika sv.Jiří / St. George Basilica

II. NEŠPORY ZE SVÁTKU SV. LUDMILY / SECOND VESPERS OF THE ST. LUDMILA FEAST

Cantio Feminea
Hana Vlhová – umělecká vedoucí / artistic leaderPondělí 17. září, 17.00 hodin
Monday, September 17, 5.00 p.m.
Galerie Pravoslavného katedrálního chrámu sv.Cyrila a Metoděje
Gallery of the Ss. Cyril and Methodius Orthodox Church

Dana Kyndrová:
SVATÁ HORA ESTONSKA / HOLY MOUNTAIN OF ESTONIA
Vernisáž fotografické výstavy / Opening of exhibition

(Výstava potrvá do 15. října, otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin
Exhibition closes on October 15, open daily 10.00 a.m. – 5.00 p.m.except Monday)Čtvrtek 20. září, 17.00 hodin
Thursday, September 27, 5.00 p.m.
Týnská fara / Vicarage of Our Lady before Týn Church

ČESKÝ ÁBEL aneb SVATÝ VÁCLAV

(úvodní přednáška ke koncertu 23. 9. – lecture in Czech only)
přednáší: Marc NiuboČtvrtek 27. září, 17.00 hodin
Thursday, September 27, 5.00 p.m.
Katedrála sv.Víta, Václava a Vojtěcha / Ss.Vitus, Wenceslas and Adalbert Cathedral

I. NEŠPORY SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA / FIRST VESPERS OF THE ST. WENCESLAS FEAST

Choeur Gregorien de Paris (Francie / France)
Xavier Chancerelle – umělecký vedoucí / artistic leader (Francie /France)
Schola Gregoriana Pragensis
David Eben – umělecký vedoucí / artistic leader
Schola Benedicta
Jiří Hodina – umělecký vedoucí / artistic leader
 

Pátek 28. srpna
Friday, September 28

GREGORIÁNSKÉ OGICIUM SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA / GREGORIAN SERVICE OF THE ST. VENCESLAS FEAST

Kostel všech svatých /All Saints’ Church
6.30 hodin / 6.30 a.m.
Matutinum

Katedrála sv.Víta, Václava a Vojtěcha / Ss.Vitus, Wenceslas and Adalbert Cathedral
9.00 hodin / 9.00 a.m.
Ranní chvály / Laudes
17.00 hodin / 5.00 p.m.
Nešpory / Vespers
18.00 hodin / 6.00 p.m.
Gregoriánská mše svatá / Gregorian Holly Mass

Schola Gregoriana Pragensis
Choeur Gregorien de Paris
Schola Benedicta

(Na vernisáže, přednášky a bohoslužby je vstup volný)
 

polední varhanní koncerty v chrámu Matky Boží před Týnem
Začátky koncertů ve 12.15 hodin

LUNCH-TIME ORGAN CONCERTS AT THE CHURCH OF OUR LADY BEFORE TÝN
Concert Begin: 0.15 p.m.

24.9. Johan Kaspar Kerll
Účinkuje: Miroslava Svobodová

25.9. Johannes Speth
Účinkuje: Robert Hugo

26.9. Johann Pachelbel
Účinkuje: Jan Kalfus

27.9. účinkují účastníci varhanního kurzu
 
 

nahoru / up