Dies internationales Pragenses organi Teynensis * 17. – 22.9. 2000

 Varhany * J.H.Mundt * R.Götz * Program * Přihláška * Kurzy


Informace

V letech 1671-73 postavil německý varhanář Johann HeinrichMundt z Kolína nad Rýnem nové varhany v pražském chrámuPannyMarie před Týnem. S výjimkou zásahů v roce 1823 varhanáře Josefa Gartnera zůstaly varhany i po 300 letech v původním stavu. Svým zvukovým charakterem a zachovalým ojedinělým píšťalovým materiálem patří tyto varhany mezi unikátní nástroje celoevropského významu.

V roce 1998 varhanářská firma "Johannes Klais - Bonn" varhany rozebrala a pod dohledem odborníků specializovaných na historické nástroje je zrestaurovala ve své dílně v Bonnu / SRN.

17. září 2000 budou Mundtovy varhany při bohoslužbě v 9:00 v Týnském chrámu slavnostně vysvěceny a tím budou zahájeny Mezinárodní dny týnských varhan "DiesinternationalesPragenses organi Teynensis" (DIPOT), které budou pokračovat až do pátku 22.9. 2000.

Kromě zahajovacího slavnostního koncertu v Týnském chrámu (pondělí 18. 9. 2000 ve 20:00 hod.) s Martinem Porubou rozezní varhany ještě další dva domácí (Hora, Tůma) a dva zahraniční (van Dijk a Götz) varhaníci při poledních koncertech.

Od pondělí 18. 9. do pátku 22.9. se uskuteční mezinárodní sympozium na téma: "Středoevropské aspekty varhanářství, varhanní a duchovní hudby v Praze a v Českých zemích" za účasti domácích a zahraničních odborníků, kteří přednesou své referáty. Součástí DIPOTu budou i varhanní interpretační kurzy, které povede RolandGötz z Augsburgu. Varhanní interpretační kurzy budou probíhat v Týnském chrámu na nově zrestaurovaných varhanách Johanna Heinricha Mundta.

DIPOT pořádá SDH (Společnost pro duchovní hudbu), IME (Institut pro německou hudební kulturu ve východní Evropě), spolupracují Akademie múzických umění, Hlavní město Praha, Univerzita Karlova a Arcibiskupství pražské.

zpět