Dies internationales Pragenses organi Teynensis * 17. – 22.9. 2000

Informace * Varhany * J.H.Mundt * R.Götz * Přihláška * Kurzy


Program


 
17.9.2000 

neděle

9:00 Týn - mše sv. k vysvěcení varhan

hlavní celebrant

Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada

generální vikář a pomocný biskup pražský

J. Seger: Missa Dominicalis

Capella Regia Musicalis

dir. Robert Hugo

18. 9.

pondělí 

10:00 tisková konference
  15:00 - 18:00 Univerzita Karlova – Malá aula Karolina

Sympozium "Středoevropské aspekty varhanář- ství, varhanní a duchovní hudby v Praze a v Českých zemích”

  20:00 Týnský chrám - slavnostní koncert

Praga Sinfonietta

Pražské žestě um. vedoucí František Pok

Program: Seger, Froberger, Kerll, Murschhauser, Viadana, Cavali, Monteverdi a Brixi varhany: Martin Poruba

soprán: Ludmila Vernerová-Nováková

dirigent: Miriam Němcová

19. 9. 

úterý 

9:00 - 12:00 UK – Malá aula Karolina

Sympozium

  12:15 - 12:45  Týnský chrám

polední varhanní koncert >varhany: Jaroslav Tůma

  14:30 - 17:00 Týnský chrám

varhanní interpretační kurzy

lektor: Roland Götz

  19:00 – 21:00 Týnský chrám

diskusní večer s Haraldem Vogelem

20. 9

středa

9:00 - 12:00 UK- Malá aula Karolina

Sympozium

  12:15 - 12:45 Týnský chrám

polední varhanní koncert

varhany: Jan Hora

  14:30 - 17:00 Týnský chrám

varhanní interpretační kurzy

lektor: Roland Götz

  19:00 – 21:00 Týnská fara – společenský sál

Panelová diskuse na téma: 

Historické varhany a varhanní hudba dnes

21. 9. 

čtvrtek

9:00 – 12:00 UK – Malá aula Karolina

Sympozium

  12:15 - 12:45  Týnský chrám

polední varhanní koncert

varhany: Peter van Dijk

  14:30 - 17:00 Týnský chrám

varhanní interpretační kurzy

lektor: Roland Götz

  18:00 basilika sv. Jakuba

varhanní koncert

varhany: Irena Chřibková

  19:30 – 21:00 Týnský chrám

Diskuzní večer s Peterem van Dijkem

22. 9.

pátek

9:00 – 12:00 UK – Malá aula Karolina

Sympozium 

  12:15 - 12:45 Týnský chrám

polední varhanní koncert

varhany: Roland Götz

  14:30 - 17:00  Závěrečné shromáždění, shodnocení a výhledy 

do budoucna

zpět