Zpět na archivy

Archiv Musica sacra A-E

Archiv Musica sacra F-J

Archiv Musica sacra K-P

Archiv Musica sacra R-Z

 

  Autor Název Signatura Určení
1   100 zpěvů příležitostných 460/ESP různé
2   112 zpěvů vánočních 455/NSP Vánoce
3   113 zpěvů k svatým 459/SSP svatí
4   150 zp. andělského pozdravu 458/MSP mariánská
5   165 zpěvů vánočních 454/NSP Vánoce
6   Adeste fideles 309/NSG Vánoce
7   Aleluja - já jsem světlo světa 267/OSP- celý rok
8   Anděl Páně 373/MSF mariánská
9   Ave, Regina caelorum 543/MSF- mariánská
10   Co již dávní proroci 151/ASP-  
11   Do hlubin lásky Ježíše 358/TSP během roku
12   Dona nobis pacem 542/OSG- ke mši
13   Graduale 276/PSP- ztracené
14   Hospodine, pomiluj ny! 141/TSP+ celý rok
15   Hospodine, pomiluj ny! 545/OSG- ke mši
16   Chorální pašije podle sv. Jana 7/PSG Velikonoce
17   Improperia 462/PSP Velký pátek
18   Kostelní písně HB 4/TSP během roku
19   Kristus vítězí 33/TSP Krista Krále
20   Missa mundi 259/OSG  
21   Na lučinách u potoka 359/MSP mariánská
22   Nám růže rozvila se 221/NSP- Vánoce
23   Nebeští kavalérové 53/NSP Vánoce, svatba
24   Nový rok běží 353/NSP Vánoce
25   O magnum mysterium 275/NSP- Vánoce
26   O quam gloriosum 274/SSP- Všech sv.
27   Omnis mundus iucundetur 16/MSP mariánská
28   Pange lingua 308/ESG eucharistická
29   Pastorelky 500/NSG Vánoce
30   Písně k sv. Anežce 451/SSG+ ztracené
31   Písně ke sv. Vojtěchu 654/SSP sv. Vojtěch
32   Polska wspólczesna miniatura organowa 624/OSI varhany
33   Poslán jest od Boha anděl 150/ASP-  
34   Požehnání 223/NSP Vánoce
35   Rytmické písně 365/TSP celý rok
36   S. Joannis Nepomuceni Sacerdotis et Martyris 6/SSG ztracené
37   S. Joannis Nepomuceni Sacerdotis et Martyris 69/SSG ztracené
38   Sic Hester in regia 541/SSF- sv. Ludmila
39   Snadné pohřební zpěvy 260/FSG pohřební
40   Spirituály 634/TSP  
41   Tantum ergo 547/ESF- eucharistická
42   Toto je brána Hospodinova 266/OSP- celý rok
43   Vánoční a adventní čtyřhlasá moteta 68/ANSP  
44   Vánoční a adventní šestihlasá moteta 37/ANSP  
45   Vánoční zpěv 239/NSP Vánoce
46   Věnec nejkrásnějších písní Matce Boží 360/MSP mariánské
47   Verbum Patris 36/NSP- Vánoce, Zvěstování
48   Zdaliž tam se sejdem 362/FSP- pohřební
49   Zdrávas, Maria Panno 51/MSP mariánská
50   Zpěvy Svatého týdne - chorální 456/PSP Sv. týden
51   Zvon bouří za svítání 655/PSP Velikonoce
52 Ambros Vladimír Hvězdo jitřní, naše Paní 417/MSC mariánská
53 Anonym Anděl z nebe přichází 173/NSP- Vánoce
54 Anonym Ave Maria 388/MST mariánská
55 Anonym Choceňský manuskript 647/OSI varhany
56 Anonym Praeses miles Venceslaus 254/SSP- sv. Václav
57 Anonymové aj. Česká polyfonní tvorba 229/TSP- celý rok
58 Arcadelt Jacob Ave Maria 322/MSP- mariánská
59 Axman Emil Ecce, sacerdos magnus 270/ESP episcopus
60 Bach Johann S. Die Kunst der Fuge 630/OSI varhany
61 Bach Johann S. O salutaris 20/ESP eucharistická
62 Bach Johann S. O salutaris 97/ESP eucharistická
63 Bach Johann S. Orgelwerke I 631/OSI varhany
64 Bach Johann S. Orgelwerke II 632/OSI varhany
65 Bach Johann S. Přijď již, spáso národů 238/NSP-  
66 Bach Johann S. Sub tuum praesidium 227/MSP- mariánská
67 Bach Johann S. Tantum ergo 228/ESP celý rok
68 Bach Johann S. Vzhůru vstávejte 263/PSP- Velikonoce
69 Bach Johann S. Wohl mir, daß ich Jesus habe 639/ESP eucharistická
70 Bárdos Lajos Ave, maris stella 298/MSP- mariánská
71 Baumann Max Schutzengel Messe 555/TSP celý rok
72 Beethowen L. v. Missa solemnis in D 292/TSP celý rok
73 Bendl Karel Ave Maria 382/MSA mariánská
74 Bendl Karel Svatý Václave 485/SSP- sv. Václav
75 Bendl, Dvořák… Ave Maria 226/MSC mariánské
76 Beneš, Grešák… Slovenská organová tvorba 621/OSI varhany
77 Beran Josef Skřivánek vyletěl 418/MSC májové
78 Bezdíček Karel Antifony k přijímání 101/OSP celý rok
79 Bezdíček Karel Antifony k přijímání 389/OSP- celý rok
80 Bílý T., Assmann A. J. Dva mariánské mírové hymnusy, Ave Maria 572/MSF mariánská
81 Bílý Theodor již jako dítě jsem se modlívala 573/MSS mariánská
82 Blabla Jan Ave Maria 645/MSC mariánská
83 Blabla Jan Ave verum 644/ESC+ eucharistická
84 Blabla Jan Liturgické žalmy 646/OSG žalmy
85 Blahnik Joel Easter Fanfare 272/PSP+ Velikonoce
86 Blatný Josef Hymnus ad s. Adalbertum 483/SSP- sv. Vojtěch
87 Blatný Josef Koleda 339/NSF Vánoce
88 Blatný Josef Missa in honorem scti Josephi 465/SSP sv. Josef
89 Blatný Josef Panna Boží přikázání 420/MSC mariánská
90 Blatný Josef Snadná preludia 285/OSI varhany
91 Blatný Josef Tři pastorální preludia pro varhany 286/OSI Vánoce
92 Blatný Josef Večerní píseň v háji 568/MSF mariánská
93 Blatný Josef Zrodilo se Jezulátko 419/NSC Vánoce
94 Blatný, Budík, Trumpus… Smíšené sbory k poctě sv. Vojtěcha 10/SSP  
95 Blažek František Cvičení k hraní počíslovaných basů 618/OSI varhany
96 Blažek Vilém Noc hluboká 421/NSC Vánoce
97 Boháč Jan Nep. Antoníne, sluho Páně 425/SSG sv. Antonín
98 Boháč Jan Nep. Ježíši, ke mně přijď 427/TSC eucharistická
99 Boháč Jan Nep. Probudily se již zpěvné háje 424/SSC sv. Jan Nep.
100 Boháč Jan Nep. Tichounce noc 423/NSC Vánoce
101 Boháč Jan Nep. V jeslích tiše dřímá 422/NSC Vánoce
102 Brixi František X. Confitebor tibi, Domine 102/QSP postní
103 Brixi František X. Missa brevis in B 552/TSP+ celý rok
104 Brixi František X. Missa Dominicalis in C 1/TSP+ během roku
105 Brixi František X. Missa Dominicalis in C 3/TSP+ ztracené
106 Brixi František X. Missa pastoralis 126/NSP+ Vánoce
107 Brixi František X. Pange lingua 354/ESP+ eucharistická
108 Brixi František X. Scapulis suis 132/QSP postní
109 Brixi František X. Scapulis suis 133/QSP postní
110 Brixi František X. Vánoční zpěv 376/NSG Vánoce
111 Broulík Martin Plesej a raduj se 28/NSB+ Vánoce
112 Bříza Jiří Anděl Páně 324/MSP- mariánská
113 Bříza Jiří Ať ve vás trvá víra, naděje a láska 471/OSP- antifona
114 Bříza Jiří České mešní ordinárium 296/OSP  
115 Bříza Jiří Čtyři žalmy 318/OSP- k bohoslužbě
116 Bříza Jiří Kdo důvěřují v Pána 330/OSP- žalmy
117 Bříza Jiří Květná neděle 331/QSP-  
118 Bříza Jiří Maria, tvé jméno 323/MSP- mariánská
119 Bříza Jiří Mešní proprium 336/TSF mezidobí
120 Bříza Jiří Pamatuj, láskyplná Panno Maria 320/MSP- mariánská
121 Bříza Jiří Pod ochranu tvou se utíkáme 319/MSP- mariánská
122 Bříza Jiří Proprium slavnosti Seslání Ducha svatého 463/PSP  
123 Bříza Jiří Přijď, Duchu Svatý 406/ESP- svatodušní
124 Bříza Jiří Responsoriální žalmy pro neděle a svátky lit. cyklů A-B-C 219/OSG celý rok
125 Bříza Jiří Sbory k pašijím podle Marka 333/QSP- Květná ned.
126 Bříza Jiří Seslání Ducha Svatého 332/PSP- svatodušní
127 Bříza Jiří Slavnost Ježíše Krista Krále 327/TSP-  
128 Bříza Jiří Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla 334/SSP-  
129 Bříza Jiří Sv. Uvedení Páně do chrámu 326/TSP- 2. 2.
130 Bříza Jiří Svatá Anežka 316/SSM- sv. Anežka
131 Bříza Jiří Velký pátek 328/PSP-  
132 Bříza Jiří Vítej, Jezu Kriste 329/NSP- Vánoce
133 Bříza Jiří Vstupní antifony v adventní a postní době 474/AQSP-  
134 Bříza Jiří Vstupní antifony v lit. mezidobí 317/OSP mezidobí
135 Bříza Jiří Zdrávas, Královno 300/MSP- mariánská
136 Bříza Jiří Zdrávas, Královno 321/MSP- mariánská
137 Bříza Jiří Zpěvy před evangeliem 295/ANSP- advent
138 Bříza Jiří Zpěvy před evangeliem v době velikonoční 472/PSP- Velikonoce
139 Bříza Jiří Zpěvy před evangeliem v postní době 473/QSP-  
140 Bříza Karel Ach, jak pláče srdce moje 184/QSB postní
141 Bříza Karel Česká adventní mše 182/ASB advent
142 Bříza Karel Česká mše ke jménu Panny Marie 86/MSP+ mariánská
143 Bříza Karel Česká velikonoční mše 87/PSP Velikonoce
144 Bříza Karel Dětská mše k Pánu Ježíši - Příteli dítek 183/TSB celý rok
145 Bříza Karel Díky za vysvobození z těžké zkoušky 93/OSP během roku
146 Bříza Karel Ejhle, kněz veliký 269/ESP+ episcopus
147 Bříza Karel Chvála domu Božího a služby Bohu 92/TSP 20. neděle
148 Bříza Karel Chvalte ústa 94/ESC eucharistická
149 Bříza Karel II. ordinarium pro smíšený sbor 89/OSP celý rok
150 Bříza Karel Pamatuj, láskyplná Panno Maria 91/MSP mariánská
151 Bříza Karel Rodičko svatá 88/MSS+ mariánská
152 Bříza Karel Sbory k pašijím podle sv. Lukáše 95/QSP Květná ned.
153 Bříza Karel Sbory k pašijím podle sv. Marka 96/QSP Květná ned.
154 Bříza Karel Vánoční Chvalte ústa 90/NSP Vánoce
155 Bříza Karel Velikonoční proprium 457/PSP Velikonoce
156 Bříza Karel Zádušní mše svatá 510/FSP za zemřelé
157 Bříza, Eben, Olejník, Pololáník.. Ordinaria – kanc. č. 502, 503, 504, 505 268/OSG  
158 Bříza, Hanuš… Sborník cyrilometodějských zpěvů 482/SSP sv. Cyril a Metoděj
159 Bříza, Pololáník, Hatina, Příhoda Pohřební responsoria 262/FSC pohřební
160 Bulis Jiří Qui sunt beati 251/TSP během roku
161 Bůžek Václav Tři smíšené sbory a capella na duchovní texty 153/ESP- ztracené
162 Calábek Ladislav Svatební pochod pro varhany 619/OSI varhany
163 Caldara Antonio Veritas mea 138/SSP ztracené
164 Caldara Antonio Veritas mea 139/SSP muč. a vyzn.
165 Caldara Antonio Veritas mea 140/SSP muč. a vyzn.
166 Casciolini Claudio Panis angelicus 44/ESP- ztracené
167 Clarke Jeremiah Chvalte radostně Krále 231/ESP celý rok
168 Cmíral Adolf Barokní koledy 384/NSP Vánoce
169 Croce Giovanni Cantate Domino 637/NSP- Vánoce
170 Crüger Johann Dnes všichni zajásejme 164/NSP Vánoce
171 Crüger Johann Jak uvítat máme tebe? 165/NSP Vánoce
172 Crüger Johann Radostí, má duše, jásej! 166/NSP Vánoce
173 Čáp Jan Cesta do Betléma 506/NSP- Vánoce
174 Čáp Jan Svatý Václave 293/SSM- sv. Václav
175 Černický Karel Svatohorské zvony 127/MSP- mariánská
176 Černohorský B. M. Laudetur Jesus Christus 216/TSP- celý rok
177 Černohorský B. M. Regina coeli 8/MSP+ mariánská
178 Černohorský B. M. Varhanní skladby 335/OSI varhany
179 Dadák, Eben,… Nuove composizioni per organo 623/OSI varhany
180 Diebold Johannes Kleiner Anhang für katholische Organisten 627/OSI varhany
181 Douša Karel Litanie k Nejsv. Srdci Ježíšovu 294/ESP- první pátky
182 Douša Karel Missa in hon. Joannis Baptistae 611/TSP celý rok
183 Dvořák Antonín Biblická píseň č. 4 560/FSC celý rok
184 Dvořák Antonín Mše D dur 391/TSP celý rok
185 Dykes John B. Abraham 344/TSP- celý rok
186 Eben Petr 4. neděle postní 524/QSG ztracené
187 Eben Petr Duchovní písně 426/TSG žalm 112
188 Eben Petr Květná neděle 525/QSG ztracené
189 Eben Petr Missa Adventus et Quadrag. 31/AQSG ztracené
190 Eben Petr Nanebevstoupení Páně 526/PSG  
191 Eben Petr Paradiesische Nachtigall 77/MSP- ztracené
192 Eben Petr Proprium fest. monasteriense 256/TSP během roku
193 Eben Petr Přeslavné věci 58/112SP žalm 112
194 Eben Petr Slavíček rajský 76/MSP- ztracené
195 Eben Petr Slavnost Ježíše Krista Krále 530/TSG Krista Krále
196 Eben Petr Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 528/TSG  
197 Eben Petr Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 522/MSG 8. 12.
198 Eben Petr Slavnost Těla a krve Páně 527/TSG  
199 Eben Petr Slavnost Všech svatých 531/SSG 1. 11.
200 Eben Petr Sv. Terezie od Dítěte Ježíše 529/SSG 1. 10.
201 Eben Petr Trouvére-Messe 5/TSP+ během roku
202 Eben Petr Ubi caritas et amor 280/PSP- Zelený čtvrtek
203 Eben Petr Uvedení Páně do chrámu 523/TSG 2. 2.
204 Eccard Jásejme všichni v tento čas 167/NSP- Vánoce
205 Eccard Johannes K tvým jeslím, Pane, přicházím 169/NSP- Vánoce
206 Eccard Johannes Rok žití právě míjí 168/NSP- Vánoce
207 Eccard Johannes Vzhůru již, věrní křesťané 170/NSP- Vánoce
208 Emmert František 24. neděle v mezidobí 235/TSP-  
209 Emmert František 31. neděle v mezidobí 234/TSM  
210 Emmert František Anděl Páně 402/MSF- mariánská
211 Emmert František Aquam vinum factam 247/TSP- celý rok
212 Emmert František Ave, Maria 415/MSC mariánská
213 Emmert František Být… 633/ESC k obětování
214 Emmert František Hospodine, pomiluj ny! 413/TSP+ celý rok
215 Emmert František Hvězdo jitřní 404/MSS+ mariánská
216 Emmert František Chvalozpěv na Boží tvář 635/ESC celý rok
217 Emmert František Ke cti nar. sv. Jana Křtitele 411/SSC 24. 6.
218 Emmert František Magnificat 232/MSP- mariánská
219 Emmert František Modlitba k Panně Marii 412/MSF mariánská
220 Emmert František Nešpory ke 26. prosinci 403/NSF+ Vánoce
221 Emmert František Ó, Maria, když srdce pláče 410/MSC mariánská
222 Emmert František Ordinarium I. 642/OSG ordinarium
223 Emmert František Ordinarium II. 469/OSG celý rok
224 Emmert František Otče náš 225/OSP- celý rok
225 Emmert František Pater noster 640/OSP-  
226 Emmert František Postní a velikonoční propria 467/PSP  
227 Emmert František Propria liturgického mezidobí 468/TSP  
228 Emmert František Propria mariánských slavností, adventu a vánoc 466/NSP  
229 Emmert František Propria velikonočního třídení a svatodušní slavnosti 464/PSP+  
230 Emmert František Proprium Květné neděle 470/QSP+  
231 Emmert František Přijď, Ježíši 409/TSC celý rok
232 Emmert František Slavnost Ježíše Krista Krále 233/TSP  
233 Emmert František Svatý Václave 414/SSM sv. Václav
234 Emmert František Z důvěrného zápisníku sr. Bernadetty 407/SSA+ sv. Bernadetta
235 Emmert František Zdráva buď, Maria 416/MST mariánská
236 Emmert František Znám přelaskavé náručí 408/MSC mariánská
237 Emmert František Zvěstování Páně 652/ASF PM, advent
 

Zpět na archivy

Archiv Musica sacra A-E

Archiv Musica sacra F-J

Archiv Musica sacra K-P

Archiv Musica sacra R-Z