Zpět na archivy

Archiv Musica sacra A-E

Archiv Musica sacra F-J

Archiv Musica sacra K-P

Archiv Musica sacra R-Z

  Autor Název Signatura Určení
541 Rampis P. Ecce sacerdos 217/ESP- episcopus
542 Rampis P. Ecce, sacerdos magnus 271/ESP- episcopus
543 Reimann Ignác Pastoral Messe in C 397/NSP+ Vánoce
544 Rejcha Antonín Te Deum 606/ESP  
545 Rimskij-Korsakov Otče náš 366/OSP- celý rok
546 Robert Führer Missa pastoralis 497/NSP Vánoce
547 Rotter Vladimír Zdrávas Maria 46/MSP mariánská
548 Rovenský Holan Nové hvězdy nové světlo 64/NSP- Zjevení Páně
549 Rovenský Holan Anděl Gabriel 222/MSP-  
550 Rovenský Holan Spanilé z nebe pacholátko 19/NSF Vánoce
551 Rovenský Holan Spanilé z nebe pacholátko 224/NSP Vánoce
552 Růžička Karel Requiem 512/FSG za zemřelé
553 Růžička Karel V bělostné ruce tvé 567/MSF mariánská
554 Ryba Jakub Jan Česká mše vánoční 74/NSP+ Vánoce
555 Ryba Jakub Jan Česká ván. mše Hej, mistře! 119/NSP+ Vánoce
556 Ryba Jakub Jan Slavíček 476/NSS+ Vánoce
557 Ryba Jakub Jan Spi, spi, neviňátko 312/NSC Vánoce
558 Ryba Jakub Jan Vánoční pastorela in C 30/NSP+ ztracené
559 Ryba Jakub Jan Z růže zkvetla lilie 121/NSB+ Vánoce
560 Rychnovský Jiří Prosa ex missa de Spiritu Sancto 154/ESP- svatodušní
561 Říhovský Vojtěch Adoramus te, Christe 57/QSP- postní
562 Říhovský Vojtěch Česká mše 614/TSP celý rok
563 Říhovský Vojtěch Česká mše vánoční pro lid 21/NSP Vánoce
564 Říhovský Vojtěch Česká vánoční mše půlnoční 241/NSP Vánoce
565 Říhovský Vojtěch De psalmo 97 282/OSP ztracené
566 Říhovský Vojtěch Chvalme Těla 608/ESM eucharistická
567 Říhovský Vojtěch Již zlatem hoří svíce 447/TSG celý rok
568 Říhovský Vojtěch K Srdci Krista všichni spějme 446/TSG celý rok
569 Říhovský Vojtěch Křížová cesta 513/QSF postní
570 Říhovský Vojtěch Litanie lauretánská 564/MSP mariánská
571 Říhovský Vojtěch Missa in hon. Beatae Mariae Virginis de Lourdes 603/TSP celý rok
572 Říhovský Vojtěch Missa loretta 585/TSP celý rok
573 Říhovský Vojtěch Ó, Maria, vítězná ochránkyně 445/MSG mariánská
574 Říhovský Vojtěch Offertoria dominicalia 378/TSP mezidobí
575 Říhovský Vojtěch Praktický varhaník 305/OSI varhany
576 Říhovský Vojtěch Salve, Regina 480/MSF mariánská
577 Říhovský Vojtěch Tebe, Boha, chválíme 607/ESP+  
578 Sayve Lambert de Hodie Christus natus est 174/NSP- Vánoce
579 Sedoník Josef 2. mešní ordinarium 236/OSP celý rok
580 Sedoník Josef 5. mešní ordinarium 237/OSG celý rok
581 Sedoník Josef Ant. k přij. o slav. sv. ap. Petra a Pavla: Petr řekl Ježíšovi 107/SSP  
582 Sedoník Josef Hle, já jsem s vámi 106/PSP- Velikonoce
583 Sedoník Josef Prosím, Otče, aby byli jedno 104/PSP Velikonoce
584 Sedoník Josef Vstup. ant. o slav. sv. apoštolů Petra a Pavla: Svatí apoštolové 105/SSP  
585 Sedoník Josef Zpěv před evangeliem o slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla: Aleluja. Ty jsi Petr. 108/SSP  
586 Seeling Josef Ant. Pastorella 386/NSC Vánoce
587 Seger Josef Christus nobis natus est 134/NSP Vánoce
588 Seger Josef Christus nobis natus est 135/NSP Vánoce
589 Seger Josef Christus nobis natus est 136/NSP Vánoce
590 Seger Josef Christus nobis natus est 24/NSP Vánoce
591 Schaefer Theodor Plápolá svíce 448/TSG eucharistická
592 Scheel Georg Otevřete brány 343/OSP- žalm
593 Schnabel J. Ó, Pane náš 342/TSP- celý rok
594 Schneider-Trnavs. Ó, andělé, k nám dolů spějte 449/TSG eucharistická
595 Schröter Leonhard Zpívejme všichni Sláva Bohu na výsosti 55/NSP- Vánoce
596 Schubert Franz Ukolébavka 499/NSC Vánoce
597 Simon a scto Bartolomaeo Nuž, rcete, pastýři 501/NSP+ Vánoce
598 Skočdopole Zd. Královně srdcí 357/MSP mariánská
599 Skoták Josef Mariánské písně 481/MSF mariánská
600 Skuherský F. Z. Čtařiadvacet lehkých předeher pro varhany 291/OSI varhany
601 Skuherský F. Z. O, salutaris 40/ESP eucharistická
602 Skuherský F. Z. Orgelschule 615/OSI varhany
603 Slimáček Milan Missa brevis 550/TSP celý rok
604 Stanovský O. L. Recordare, Virgo Mater 39/MSP mariánská
605 Stecker Karel Missa pro defunctis 520/FSP- za zemřelé
606 Straka Adolf Regina caeli a Terra tremuit 392/PSP- Velikonoce
607 Strejc Jiří Spasiteli, jsi mi dražší 116/TSP- celý rok
608 Strejc Jiří Věřím, že můj Vykupitel žije 265/FSG pohřební
609 Suk Josef Křečovická mše 604/TSP- celý rok
610 Svoboda Hanuš Koledy 337/NSP Vánoce
611 Svoboda Hanuš Vánoční ukolébavka I. 311/NSP+ Vánoce
612 Sychra J. C. Ježíši, Pane můj 301/TSP- celý rok
613 Sychra J. C. Svatováclavská kantáta 586/SSP 28. 9.
614 Sychra J. C. Zbožně se ti klaním 303/ESP- eucharistická
615 Sychra Josef C. Smutečné sbory 558/FSP- pohřební
616 Ševela Karel SJ Vánoční mše z polských koled 281/NSP+ Vánoce
617 Šimíček František pojďte všichni k jesličkám 505/NSP Vánoce
618 Šimíček František Vítej, Boží Synu 507/NSP+ Vánoce
619 Šlajs Václav Ježíši, spáso má 450/SSG sv. Rodina
620 Šťastný Vincenc Vánoční mše 400/NSP Vánoce
621 Šťastný Vincenc Vánoční mše na texty lid. koled 361/NSP+ Vánoce
622 Šteyer Jak růže krásná z Jericha 325/MSP- mariánská
623 Tichý O. A. K blahoslavené Zdislavě 18/SSP sv. Zdislava
624 Tregler Eduard 100 préludes pour l´orgue 289/OSI varhany
625 Tregler Eduard 50 předeher a meziher pro varhany 288/OSI varhany
626 Tregler Eduard 64 krátkých předeher a meziher pro varhany ve všech dur a moll tóninách 287/OSI varhany
627 Tregler Eduard Missa brevis 593/TSP+ celý rok
628 Troppmann J. A. Orgelschatz 626/OSI varhany
629 Tůma František Stabat Mater 246/MSP postní
630 Turini Gregorio Hodie Christus natus est 177/NSP- Vánoce
631 Türk Willi Narození Páně - žalm 96 546/NSP Vánoce
632 Turnovský Jan Tr. Čtyři duchovní sbory 587/NSP- Vánoce
633 Valenta Ivan Keby ste podali pohár vody 26/TSC během roku
634 Valenta Ivan Oj, Betlehem ty maličký… 25/NSF Vánoce
635 Vaněk B. Ave Maria 570/MSP mariánská
636 Victoria T. Luís de Popule meus 277/QSP- ztracené
637 Vlček Jaroslav Vánoční mše 498/NSP+ Vánoce
638 Vlček Jaroslav Vánoční Pangue lingua 155/NSP ztracené
639 Voborský Kamil České Te Deum 597/ESG  
640 Vodička Bohuslav Hymnus 115/TSP- celý rok
641 Vodička Bohuslav Znělka 114/SSP- sv. Cyril a Metoděj
642 Walter Johann Hle, šťastná byla chvíle 162/NSP- Vánoce
643 Wenzel Hermann Allerseelen 625/OSI harmonium
644 Wiedermann B. A. Tři skladby 620/OSI varhany
645 Wolfram Ernst H. Fünfzig Meisterchoräle 628/OSI varhany
646 Wowes Jan Beránku Boží 381/OSP ke mši
647 Wowes Jan Pán nebeský 379/NSP- Vánoce
648 Wowes Jan Pange lingua, Svatý, svatý 601/ESP eucharistická
649 Wowes Jan Svatý, svatý 380/ESP eucharistická
650 Wünsch Rudolf Svatý Václave 355/SSP- sv. Václav
651 Záruba Emil Svátostnému Králi 595/ESC eucharistická
652 Zelenka Jan D. Svatý Václav 148/SSP sv. Václav
653 Zelenka Jan D. Svatý Václav 149/SSP sv. Václav
654 Zelinka Jan Ev. Missa brevissima prima 605/TSP celý rok
655 Zelinka Jan Ev. Missa festiva 592/TSP celý rok
656 Zelinka Jan Ev. Te Deum laudamus 598/ESM-  
657 Zelinka Jan Ev. Vánoční hymnus 307/NSP Vánoce
658 Žák František Sbírka písní mariánských pro májové pobožnosti 478/MSG mariánská
659 Žák, Kvapil… Svatováclavský sborník 273/SSP sv. Václav
660 Židek Karel Česká vánoční mše 553/NSP+ Vánoce
 

Zpět na archivy

Archiv Musica sacra A-E

Archiv Musica sacra F-J

Archiv Musica sacra K-P

Archiv Musica sacra R-Z