Gregoriánský chorál na národní pouti ke sv. Václavu 2001.

Na národní pouti zazní v rámci Svatováclavských slavností obnovená premiéra svatováclavského officia (I. a II. nešpory, matutinum a laudy). Tato akce se uskuteční díky nadšení aktivistů z okruhu Scholy Gregoriany Pragensis. Budou zpívat čtyři sbory (Choeur Grégorien de Paris, Choeur Grégorien de Paris - voix des femmes, Schola Gregoriana Pragensis a Schola Benedicta), které se na interpretaci chorálu specializují. Všechny zájemce srdečně zveme.

V Kristiánově legendě z konce 10. století vyjadřuje autor lítost nad tím, že vynikající světci českého národa, jakými jsou Václav a Ludmila, stále nejsou oslavováni vlastními liturgickými zpěvy. Tento nedostatek však byl ve 14. století úspěšně napraven: celý svátek svatého Václava je slaven vlastními antifonami a responsorii, jejichž texty líčí svatý život i osobnost knížete Václava.
Je zajímavé, že známe i jméno autora těchto zpěvů, což je v oblasti téměř výhradně anonymního liturgického repertoáru výjimkou. Přípis na okraji listu jednoho rukopisu ho jmenuje jako „frater Domaslaus, nacione Bohemus“, tedy Čech Domaslav, snad člen řádu dominikánů. Část Domaslavova officia svatého Václava, tak jak bylo slaveno v pražské katedrále sv. Víta ve 14. století, zazní letos v novodobé premiéře u příležitosti Svatováclavských slavností a celonárodní pouti 28. září.

David Eben
 Zde naleznete překlady latinských textů ve formátu PDF pro první nešpory, laudy, druhé nešpory a mši ze slavnosti sv. Václava, která bude služena v katedrále VVV v 18.00.

Tento výjimečný pořad bohoslužeb bylo možno uskutečnit díky tomu, že zúčastnění umělci vystupují bez nároku na honorář, a díky podpoře sponzorů:
Les Amis du Cheurur Grégorien de Paris
Association "Pont Neuf"
Cabinet JANNEL (toutes assurances)


Choeur Grégorien de Paris byl založen v roce 1974 mladými hudebníky toužícími pochopit gregoriánský chorál, tento - slovy Olivier Mesiána –„nejkrásnější evropský poklad.“ Od svého založení mají na svém kontě stovky koncertů a desítku gramofonových nahrávek. Přes svoji bohatou činnost pro ně zůstává základem prožívání gregoriánského chorálu v jeho přirozeném prostředí liturgické modlitby. Mužská i ženská část sboru pravidelně zpívá při nedělních bohoslužbách a účastní se bohaté liturgue Svatého týdne. V posledním desetiletí se členové sboru  rovněž intensivně věnují formaci mladých hudebníků a jejich žáci vedou sbory v mnoha zemích světa.

V roce1994 byla vytvořena ženská část pařížského gregoriánského sboru známá jako Choeur Grégorien de Paris -voix des femmes. Od té doby sbor vystupoval na různých festivalech doma i v zahraničí.

Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987 (D.Eben absolvoval na pařížské konzervatoři obor "dirigování gregoriánského sboru" a v následující sezóně působil jako dirigent Choeur Grégorien de Paris). Soubor se intenzivně věnuje nahrávání často koncertuje doma i v zahraničí (Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Švédsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Israel). Nahrávky souboru na CD získaly již řadu ocenění. Práce souboru se soustřeďuje jednak na semiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 9.-11. století, jednak na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů v programech zaznívá i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13.-15. století.

Schola Benedicta  je ženský vokální soubor založený v roce 1997. Scholu tvoří 9 zpěvaček převážně studentek nebo absolventek pražských středních a vysokých škol s humanitním zaměřením. V roce 2000 se Schola Benedicta mezinárodního festivalu gregoriánských sborů v belgickém Watou. Uměleckým v je Jiří Hodina., který vystudoval obor dirigování gregoriánského sboru na Pařížské konzervatoři.