SPOLEČNOST PRO DUCHOVNÍ HUDBU 

Vás srdečně zve na 

přehlídku oceněných skladeb určených pro liturgii skladatelské soutěže k 100. výročí úmrtí A. Dvořáka

která se koná v katedrále sv. víta, václava a vojtěcha 
v neděli 2.5.2004 v 17.40

(Hned po zpívaných nešporách v 17 hodin

PROGRAM:

Antonín Dvořák - Biblické písně (Slyš, ó, Bože, volání mé; Popatřiž na mě; Bože, Bože, píseň novou) ve sborové úpravě J. Burghausera Břevnovský chrámový sbor pod vedením Adolfa Melichara, na varhany provází Marek Čihař

Jan Bernátek: Varhanní preludia a postludia k písním "Bože, chválíme tebe", "Andělský chlebe" a "Hle, z nebe k nám sestoupil" na varhany hraje a doprovází autor

Karel Bříza († 9.4.2004): Mešní proprium o Panně Marii Břevnovský chrámový sbor pod vedením Adolfa Melichara, na varhany provází Marek Čihař

Petr Chaloupský (text Michal Tejček): Píseň ke sv. Josefu na varhany doprovází autor

Stanislav Jelínek: Proprium k svátku sv. Josefa Břevnovský chrámový sbor pod vedením Adolfa Melichara, na varhany provází Marek Čihař

Otto Šimek: Preludium a postludium z "Mariánského triptychu" pro varhany na téma Jako ta růžička krásná. na varhany hraje Miroslav Pšenička

Karel Martínek: (text Michal Tejček): Píseň ke sv. Josefu na varhany doprovází Miroslav Pšenička

Miroslav Pšenička: Preludium a postludium k písni "Kristus příklad pokory", na varhany hraje autor

Jan Slimáček: 3 mariánské sbory z mešního propria k Panně Marii. zpívá Pražský katedrální sbor pod vedením Josefa Kšici, na varhany doprovází Miroslav Pšenička

Jan Bernátek: Varhanní postludium k písni "Skrytý Bože" na varhany hraje a doprovází autor

Karel Martínek: Země je plná Hospodinovy milosti - introit k Neděli Dobrého pastýře zpívá Pražský katedrální sbor pod vedením Josefa Kšici, na varhany doprovází Miroslav Pšenička

Píseň "Svatý Václave" s dohrou Jana Bernátka, na varhany hraje autor

Brožurka programu v PDF