Společnost pro duchovní hudbu ve spolupráci s agenturou Psalterium s.r.o. a s Interdiecézní liturgickou komisí pražsko-plzeňskou vypisuje 
 

skladatelskou soutěž ke 100. výročí úmrtí Antonína Dvořáka.

 
Vyhlašuje tyto tři soutěžní kategorie:
 
A: Skladby pro smíšený sbor à capella nebo s doprovodem varhan pro vstup (introit), k obětování (offertorium), k přijímaní (communio) a eventuelně závěr pro tyto příležitosti:
1) Sv. Josefa 
2) Neděle Dobrého Pastýře (4. velikonoční)
3) Společné mariánské texty

B: Píseň pro lidový zpěv včetně varhanního doprovodu na strofické texty na výše uvedená témata.
Ke zhudebnění doporučujeme vítězný text textařské soutěže SDH. Užití jiného textu prosím konzultujte s hudebně-liturgickou komisí SDH.*

C: Skladby pro varhany jako: Předehru (preludium), Mezihru (interludium) nebo Dohru (postludium) na témata písní z Kancionálu (společného zpěvníku českých a moravských diecézí) nebo z Mešních zpěvů 

Při volbě interpretační obtížnosti skladeb je třeba zohlednit úroveň amatérských těles.
Texty ke kategoriím A, B jsou k dispozici zde
Celková délka skladeb zaslaných do soutěže by neměla přesáhnout 20 min., jednotlivé skladby u kat. A do 4 min, u kategorie C. Předehra do 2 min., Mezihra (např. k Přijímaní) do 3 min, Dohra do 4 min.

Uzávěrka soutěže: skladby budou doručeny do konce ledna 2004.
Skladby musí být původní, napsané od r. 2003
Soutěž je anonymní, partituru označte heslem a v zalepené obálce označené stejným heslem napište kontaktní informace (jméno, adresa, e-mail příp. tel.)

Finanční odměna - oceněné skladby jsou dotovány celkovou částkou 60.000,- Kč.

Autoři souhlasí s tím, že oceněné skladby budou zveřejněny na webu SDH (formát *.PDF), budou volně použitelné v rámci bohoslužeb a přípravy budoucích zpěvníků a budou uvedeny na koncertě 1.5.2004 v katedrále Sv. Víta, Vojtěcha a Václava.

Sklady zasílejte na adresu: Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4, 160 00, Praha 6