Svatováclavské slavnosti
Program *Vstupenky * Informace * Historie * zpět


 

Svatý Václave !
Za všechny  hříchy
tvrdého, hmotařského plemene:
za návrat pýchy,
za žádost statků,
za smilná hnutí,
za hrůzy závistných zmatků,
za bratrskou prolitou krev,
o pomstu volající do desátého semene –
za všecko, za všecko,
Vévodo vždy bdící,
dal jsi zadostiučinění.
Beránek za hříchy minulosti –
odvolání kletby zahynutí –
za chyby lidu svého
dobrovolná daň
a na problémy povahy jeho
jediná kladná odpověď.
Memento nesmírné české budoucnosti
na prahu křesťanských dějin
národa svého –
nás chraň
a veď !

Běla Pečínková
Zprávy farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně na Královských Vínohradech, 6.10.1946
 

Modlitba Bohuslava Balbína k sv. Václavu:

Ty, ó nejváženější a největší z patronů české země, Václave ! Buď Vratislavem a svým Čechám navrať starou slávu ! Postav nás zase na to místo, odkuk jsme vlastní zbělostí a zločinnou nenávistí jiných a podlízavostí mnohým neprávem klesli, oddáni až do konce nejvěrněji Tobě a přesvaté víře i panovníkům ! Ty, ochrano a posilo našeho národa ! Zanikneme-li, v Tobě zanikneme ! Od nových obyvatelů bys marně očekával tu úctu, s níž Tě česká země po tolik staletí následuje a miluje. Proto naléhavě opakujeme:
NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM NI BUDOUCÍM !
Nechceš-li snad slyšet nezdárné syny, slyš a vyslyš prosící předky, kteří se přimlouvají za své potomky a Tebe v nebi vidí ! Svatý Václave, mučedníku Kristův, jediný dědici české země, oroduj za nás !

(z knihy Bohuslav Balbín, Rozprava krátká, ale pravdivá, Odeon 1988 k 300. výročí úmrtí Bohuslava Balbína)