SPOLEČNOST PRO DUCHOVNÍ HUDBU ZAVÁDÍ TRADICI 

Svatocecilského setkání chrámových hudebníků

Milí přátelé, kolegové,

před časem jsme si uvědomili, že na scéně chrámové hudby chybí pracovní i společenské setkání jejích aktivistů. Lidí, kteří chrámovou hudbou žijí, dělají pro ni více, než že jako řadoví členové chrámového sboru či schóly si jednou týdně přijdou zazpívat, nebo jako varhaníci se 10 minut před mší domluví s farářem, která píseň se dnes bude zpívat a pak jí podle kancionálu doprovodí. 

 Chybí tedy především setkání sbormistrů, varhaníků, dirigentů, správců notových archivů, ale i duchovních a všech ostatních, kterým stav chrámové hudby u nás leží na srdci. Po naší vlasti sice existují setkání chrámových sborů, ale na nich zpravidla jejich "šéfové" kmitají, aby co nejlépe zajistili vystoupení vlastního sboru, a na diskuse s podobně postiženými nezbývá čas. Existují sice valné hromady jednoty Musica Sacra a Společnosti pro duchovní hudbu, ale tam se řeší spíše organizační záležitosti a na odbornou problematiku nezbývá mnoho času. Jsou akce odborně-vzdělávací, (školení varhaníků, Convivium), kde se však především tvrdě pracuje a nějaké obecnější diskuse jsou právem vnímány jako mrhání někdy draze zaplaceným časem odborných lektorů i frekventantů.
Rozhodli jsme se tedy o pokus o takové jednodenní setkání aktivistů. Částečně odborné, částečně společenské, s dostatečným prostorem pro moderované i neformální diskuse,  přes nutné názorové střety v přátelské atmosféře. Záminku pro svolání takového setkání vhodně poskytuje svátek sv. Cecilie - patronky (chrámových) hudebníků.

Jménem výboru SDH

Jiří Kub            

 

Pozvánka na ročník 2005

setkání 2004

Pozvánka na ročník 2004

Fotogalerie ze setkání 2003

Napsali o setkání 2003:

                                        Zpravodaj SDH

                                        Emailové reakce