Přehled příležitostí, při kterých se můžete s duchovní hudbou setkat:

při liturgii
na koncertě
při jiné příležitosti

Červen 2002:

 
Neděle 2.6. bazilika  sv. Jakuba Praha 1   11.00
Ch. Gounod: Messe de Paques
zpívájí Cantores Pragenses 
Zdroj informací:  www.cantores-pragenses.2xs.net/ (ještě stále hacknuté!)
Čtvrtek 6.6. bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově  18.00
při příležitosti svátku svatého Norberta, patrona řádu premonstrátů, provedeme Mši Es-dur od Carla Marii von Webera.
zpívá Collegium Strahoviense
Zdroj informací: e-mail
Pátek 7.6. chrám sv. Mikuláše na Malé Straně 18:00
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Účinkují: orchestr Atlantis, dir. Vít Podrazil, sbor Naši pěvci, sbm. a harfa Lydie Härtelová
Program: Vivaldi, Praetorius, Händel aj.
Zdroj informací: e-mail 
Neděle 9.6. synagoga v Kolíně
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Účinkují: orchestr Atlantis, dir. Vít Podrazil, sbor Naši pěvci, sbm. a harfa Lydie Härtelová
Program: Vivaldi, Händel, židovská hudba aj.
Zdroj informací: e-mail 
Neděle 9.6. bazilika  sv. Jakuba Praha 1   11.00
Douša: Missa in hon. scti Joannis Bapt.
zpívájí Cantores Pragenses 
Zdroj informací:  www.cantores-pragenses.2xs.net/ (ještě stále hacknuté!)
Pondělí 10.6. kostel sv. Prokopa na Březových horách 19:00
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY- PODROBNOSTI
Zdroj informací: e-mail 
Neděle 16.5. refektář kláštera Emauzy, Praha  16.00
Sborové skladby
F.X.Brixi: Missa in D (Staroboleslavská)
Zdroj informací: e-mail
Neděle 16.5. kostel sv. Ludmily, Praha 2  16.00
Hudební nešpory, Bach, Laetitia, Pavel Černý 
program
Zdroj informací: e-mail
Čtvrtek 20.6. refektář kláštera Emauzy,  Praha  18:00 
Koncert sboru Gabriel
Program
Zdroj informací: e-mail
Čtvrtek 20.6. kostel sv. Václava,  Praha 5 19:30 
Svátek hudby
Varhanní improvizace, Gregoriánský chorál, F. Picka, J. Hruška, B. A. Wiedermann, O. A. Tichý - MOTETA, E. Tregler: MISSA JUBILAEI  F-dur, op. 2
pro smíšený sbor, žesťový soubor, tympány a varhany
Zpívá Bach-Collegium Praha
Zdroj informací: e-mail
Sobota 22.6. Kroměříž
Sobotní program Forfestu
Zdroj informací: e-mail a http://www.forfest.cz/forfest/index_cz.htm
Neděle 23.6. arciděkanský kostel Mladá Boleslav 9:00
Slavná mše sv. při výroční slavnosti královského města Mladá Boleslav
program 
Zdroj informací:  e-mail
Neděle 23.6. Kroměříž
Nedělní program Forfestu
Zdroj informací: e-mail a http://www.forfest.cz/forfest/index_cz.htm
Pondělí 24.6. Kroměříž
Pondělní program Forfestu
Zdroj informací: e-mail a http://www.forfest.cz/forfest/index_cz.htm
Úterý 25.6. Kroměříž
Úterní program Forfestu
Zdroj informací: e-mail a http://www.forfest.cz/forfest/index_cz.htm
Středa 26.6. Kroměříž
Středeční program Forfestu
Zdroj informací: e-mail a http://www.forfest.cz/forfest/index_cz.htm
Čtvrtek 27.6. Kroměříž
Čtvrteční program Forfestu
Zdroj informací: e-mail a http://www.forfest.cz/forfest/index_cz.htm
Pátek 28.6. Kroměříž
Páteční program Forfestu
Zdroj informací: e-mail a http://www.forfest.cz/forfest/index_cz.htm
Sobota 29.6. Kroměříž
Sobotní program Forfestu
Zdroj informací: e-mail a http://www.forfest.cz/forfest/index_cz.htm
Neděle 30.6. Kroměříž
Nedělní program Forfestu
Zdroj informací: e-mail a http://www.forfest.cz/forfest/index_cz.htm
Neděle 30.6. kostel sv. Markéty v Loukově 15:00
Koncert "Ecclesia militans" v rámci akce "Den pro gotické kostely pod hradem Lipnicí"
 Josquin Desprez: Missa L´homme armé, vokální soubor Gontrassek z Prahy
Zdroj informací: e-mail a http://kostelni.duch.cz/#akce
Neděle 30.6. kostel sv. Martina v Dolním Městě 18:00
Mše sv. se zpevem gregoriánského chorálu v rámci akce "Den pro gotické kostely pod hradem Lipnicí"
Zdroj informací: e-mail a http://kostelni.duch.cz/#akce

Zašlete, prosím, informaci o Vašich akcích!

nahoru